MLA is ‘n Afrikaans medium skool wat oor die volle spektrum van sy aktiwiteite Christelike waardes en beskaafde norme handhaaf. Hierdie lewens benadering moet uiteindelik ook deel uitmaak van die toerusting waarmee die leerders die węreld van volwassenheid sal aandurf. Belangrike inligting aangaande die skool druk hier om meer te lees.

   

Akademie is ons hoogste prioriteit. Kwartaalliks word die top tien presteerders uit die Hoërskool sowel as die Laerskool aangewys.

MLA maak gebruik van 'n puntestelsel asook `n dissiplinęre stelsel, leerders word aan die einde van die jaar vergoed vir hulle volgehoue prestasie in die klas.

Klasontwrigting word onder geen omstandighede geduld nie.

Wat MLA uniek maak is die feit dat teorie prakties gedemonstreer en self gedoen kan word, met die landboupraktyke wat op die plaas toegepas word.

MLA bied aan leerders vier studierigtings waaruit gekies kan word, naamlik Akademies, Landbou, Tegnies & Gasvryheidstudies.

 

Sportaktiwiteite by MLA se Laerskool afdeling is daargestel vir die ontwikkeling van 'n gesonde gees en 'n gebalanseerde lewe by ons leerders.

Die optrede en die afrigting deur die personeel (afrigters) moet deurentyd opvoedkundig verantwoordbaar wees.

Die mikpunt is om aan elke leerder in die skool die geleentheid te gee om individueel en in spanverband te kan deelneem.

"Ware sportmangees is as 'n deelnemer van die sportvelde afloop", en mens kan nie sien of hul gewen of verloor het nie, want hulle is steeds trots, gewen of verloor.

MLA bied ook Amateur Stoei aan - die ideale sport vir jou kind!
 
   

Stoei is by verre die 'oudste' sportsoort wat beoefen word en dateer meer as 15 000 jaar terug volgens grot tekeninge wat in Frankryk gevind is.

Stoei het later veral onder die Grieke, Romeine, Russe en Egiptenare 'n populęre tydsverdryf en Olimpiese sportsoort geword.

Van al die sportsoorte waarvan 'n ouer en kind kan kies, is stoei waarskynlik die beste keuse - veral wanneer die totale ontwikkeling van die kind in ag geneem word (moet dit nie vergelyk met rofstoei nie!)

 

Enkele voordele wat stoei vir die kind inhou:
Stoei leer die leerder dissipline, vaardigheid, tegniek, selfvertroue en respek vir homself en sy maats. Stoeiers vind hulself tuis in enige sportsoort.
Stoei ontwikkel die leerder se natuurlike fundamentele krag van die totale liggaam (nek, skouers, arms, rug, maag en bene), asook die kind se natuurlike balans, soepelheid, koördinasie en stamina.
Stoei is nie daarop gerig om die opponent te beseer nie, maar eerder 'uit te oorlę', alhoewel dit baie krag en uithouvermoë kan verg.
Stoei op beginnersvlak vind hoofsaaklik op die grond (mat) plaas wat die risiko en impak van val- en gooibeserings beperk.
Stoei ontwikkel funksionele krag deur die vaardighede van stoeibewegings wat daarmee gepaard gaan en eie aan stoei is. Dit is veilige kragoefening, aangesien dit met eie liggaamsgewig ingeoefen word en sodoende oorbeladingsbeserings uitskakel.
Stoeiers is oor die algemeen baie sterk in vergelyking met leerders van hul ouderdom en liggaamsmassa. Stoei is uniek in die opsig dat die stoeiers kop aan kop kompeteer, vanwaar sukses bepaal word deur die beste aanval- of verdedigingsaksie wat uitgevoer word.
Stoei is vir almal. Dit is nie altyd die atleties-geboude seun wat sukses behaal nie, maar die toegewyde kompeteerder. "Competitors come in all shapes and forms".
Tydens stoei is krag net so belangrik soos stamina, spoed en tegniek en strategie is altyd 'n bepalende faktor.
Stoei ontwikkel die kind intellektueel, aangesien stoeiers intelligent moet dink en beplan om sodoende die opponent uit te oorlę.  Alhoewel dit soms met hoë intensiteit gepaard gaan, word selfbeheersing en sportmanskap van kleins af aangeleer en toegepas.
Stoei is waarskynlik een van die 'skoonste' vorms van ge-organiseerde atletiese sport wat 'n selfverdedigingskomponent bevat. Stoei stel die kind in staat om homself te verdedig met minimale geweld.

 

 
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com