Die boerdery word bedryf op twee plase. Die plaas Kleinfontein wat 405ha groot is en dan ook die plaas Die Bult, waarop die skool geleŽ is wat 139ha groot is. Alhoewel die boerdery homself finansieel moet handhaaf, is die doel van die boerdery om te dien as laboratorium vir die landbou leerders en om te dien as basis vir die praktiese opleiding en demonstrasie van landbou-aktiwiteite.

Die Bult

Op hierdie plaas word die intensiewe afdelings gevind nl. die melkery , braaikuikens en perde. Die melkery is die hoofafdeling hier waar daar tans 77 Frieskoeie twee keer per dag gemelk word.

Die melkery maak gebruik van mielies en ruvoer wat self geproduseer word op die plaas Kleinfontein.

Die Friese word ook as ín stoet bestuur onder die naam GLOORWIN en daar word ook met die uitstaande diere geskou. Die melkery voorsien die koshuise van melk maar die massa melk word aan Clover gelewer. Daar word ook heelwat kuilvoer geproduseer wat ín groot invloed het op die produksie.

Die braaikuikens word op klein skaal bestuur waar daar 100 tot 300 kuikens per siklus grootgemaak word op ín kwartaallikse basis sodat die landbou leerders betrokke kan raak by die bestuur en slag van die braaikuikens. Die braaikuikens word dan ook in ons eie toegeruste abattoir geslag.

Die perde word ook bestuur as Gloorwin stoet en bestaan huidiglik uit 20 perde waarvan 4 teelmerries en dan vullens en ongeveer 10 ryperde. Die perde is ín klub waar leerders kwartaalliks betaal om sosiaal te ry. Die perde word ook gebruik vir deelname aan die Mpumalanga skolekampioenskappe asook jeugskoue.

 
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com