By die weekslikse CSV-byeenkomste word gepoog om in die leerders se geestelike behoeftes te voorsien.  Die program bestaan uit groepbesprekings, lofprysingsaande en soms word daar inspirerende films vertoon.

Minstens eenkeer per jaar word daar ook ʼn kamp gehou waar daar gefokus word op elkeen se individuele verhouding met God en met ander mense.

Die doel van die byeenkomste is om elke leerder in kontak met die Skepper te bring.  Ons glo dat geen mens volkome kan leef sonder dat die heilige band tussen mens en God instand gehou word nie.  Ons poog om mekaar te ondersteun en te inspireer om die beste te doen wat ons kan.  Ons inspireer, motiveer en dra mekaar se laste.

Die byeenkomste word gelei deur Mnre George Jansen van Vuuren en Pierre Venter, Mevv Elma Jansen van Vuuren, Baba Maree en Past. Koos Koen.

CSV
Die 6de Maart het ons 'n pannekoek verkoping gehad - fonds insameling vir ons hemde. Mnr George en Tannie Elma het ook kom help bak en ondersteun, Lourens het die meisies 'n ding of twee gewys met pannekoek bak, en ons beste ondersteuners vir die dag was die onderwysers veral Mnr Andro! Dankie Mnr vir die ondersteuning. Tannie Leonie het seker gemaak almal kry genoeg suiker.

Jan Harm het ook ons CSV kom besoek en dit was 'n "blessing" gewees, sy boodskap wat hy gebring het was vir elke tiener wat daar was. Dit het gegaan om nie God se hand van liefde en genade weg te stoot nie maar om Sy hand te vat en te vertrou dat God jou sal lei om die regte keuses te maak. Hy het ook ysbrekers gehad sodat elkeen gemaklik kan wees en hul bederf met marshmallows.

   

 
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com