Die koshuislewe bied u kind die geleentheid om belangrike lewensvaardighede aan te leer. Seuns- en dogterskoshuise is 'n redelike afstand van mekaar af. Seuns en dogters eet en leer afsonderlik.  Koshuise maak voorsiening vir leerders vanaf Gr.4 - 12.

Busse kry leerders Vrydae by koshuise en laai leerders weer Sondae by koshuise af.


Koshuisprefekte

HUIS KOSMOS (Dogterskoshuis)

O l...... Ole l Ole le l......
Koshuislewe! ..............................Party se droom en ander se grootste vrees en nagmerrie.

Maak jou los van ma se rokspante maar moet nooit beginsels en waardeer vergeet wat jy daar geleer het nie. Ervaar dinge..... behou die goeie.

Wat JY van jou koshuislewe maak bepaal of jy daarvan sal hou en of jy dit sal geniet.

Soms sal dit moeilik en hartseer wees. Ander dae prettig, vrolik.

 

Huis Kosmos ondersteun die Landtie-waardes van integriteit, lojaliteit, respek en ywer. Landties wat gemotiveerd, entoesiasties en passievol is om die skool se geleenthede te gebruik, word met ope arms verwelkom in Huis Kosmos. Huis Kosmos bied n geleentheid vir gemotiveerde deelnemende leerders om in n veilige, gedissiplineerde, maar gesellige opset hulle maksimale potensiaal te bereik en saam met ons skool groot te droom en hard te werk,om sodoende elkeen se drome vlerke te gee!

Gesonde interpersoonlike verhoudinge word ook gevestig deur te poog om 'n huislike atmosfeer te skep met streng dissipline en 4 diensdoenende personeel (almal inwonende personeel lede van MLA): en koshuis moeder wat sorg dat die Koshuis meisies gekoester en gelukkig kan blom waar hulle woon. Hierdie persone begelei inwoners om probleme te hanteer en help hulle afrond op die pad na volwassenheid.

Ons het ook n span entoesiastiese werkers wat ons Kosmos-inwoners volledig op koers hou!

Vasgestelde studietye is n ononderhandelbare geleentheid tot akademiese sukses. Leerders wat dit op grond van akademiese meriete verdien, mag studietyd en bloktyd in hulle kamers werk. Alle ander leerders studeer en werk ernstig in die studiesaal.

Huis Kosmos in n neutedop
Huis Kosmos is binne stap afstand van die skool en ander aktiwiteite.  120 Leerders kan gehuisves word in 4 gange, elk met 12 gerieflike kamers. 3 Kamers huisves 4 leerders en 9 kamers kan 12 leerders huisves.

Juniors deel n kamer met n mede-junior(s). Dit vergemaklik ook nuwelinge se inskakeling by MLA in sy geheel. Seniors kan enkel kamers betrek (mits getalle dit regverdig).

Elke inwoner het n eie kas in die kamer. Elke inwoner voorsien sy eie slot en sleutel om privaat eiendom veilig gesluit te hou. Selfone en ander waardevolle artikels word op eie risiko koshuis toe gebring.

Eie gordyne en beddegoed verseker 'n eie identiteit en eienaarskap aan die Kosmos-inwoners. Eie ketels vir koffie in die aand word toegelaat. Ook eie strykysters om kreukels uit klere te verwyder.

n Radio (met batterye) is n vergunning wat ontneem kan word indien dit so gebruik word dat dit vir iemand anders n steurnis is. Radios word in kaste toegesluit wanneer dit nie gebruik word nie.

Die koshuis beskik oor die volgende geriewe :

Slaapkamers wat ingerig is vir twee of vier persone per kamer.
Skoon, ruim en netjiese badkamer geriewe.
'n Eetsaal waar honger magies gevul kan word.
Die ontspanningslokaal - 'n snoesige leefarea met televisie, en tafeltennis tafel.
Verder beskik die koshuis ook oor 'n ruim studie saal waar akademie hoog voorrang geniet.

Koshuispret word per geleentheid beplan. Kosmos-inwoners is gemotiveerde, geestesgesonde, deelnemende leerders. Spangees is deel van Landtie-wees en vind ook sterk neerslag in ons Kosmos-ervaring

Kliek hier vir meer inligting oor koshuis / skool en ander vorms

Koedoe, Ribbok, Duiker seuns koshuis.

Die koshuislewe bied leerders die geleentheid om belangrike lewensvaardighede aan te leer.  Seuns- en dogterskoshuise is 'n redelike afstand van mekaar af. Seuns en dogters eet en leer afsonderlik.  Koshuise maak voorsiening vir leerders vanaf Gr.4 - 12.

Busse kry leerders Vrydae by koshuise en laai leerders weer Sondae by koshuise af.
 

Die skool beskik oor 4 seunskoshuise, nl. Ribbokke, Elande, Koedoes en Duikers. Elke koshuis huisves 60 leerders (3 leerders per kamer). Die Ribbokke en Elande koshuis is in die 3de kwartaal heeltemal oorgedoen en is nou 'n lus vir die oog.

Die Graad 8-leerders van 2014 gaan in die splinternuwe Ribbokke koshuis tuisgaan en die nuwe Graad 9 en 10-leerders in die Elande koshuis.

Leerders wat op die Top 10 akademie is, studeer almal in hul eie kamer en die res word in 'n ruim studiesaal geakkommodeer onder toesig van 'n diensdoenende onderwyser.

In hierdie Koshuis gemeenskap is n gedragskode noodsaaklik om die opvoedkundige doelstellings van die koshuis te bereik. Orde, dissipline en respektering van elke individu vorm die grondslag vir sukses en n gelukkige koshuis gemeenskap.

Christelike beginsels dien as grondslag vir die gedragskode. Volle geloofsvryheid word egter aan elke individu gewaarborg.

Hierdie gedragskode erken die volgende: Die Onderwyswette, die wet op Basiese Menseregte en die gedragskode vir personeel.

Ons uitgangspunt by die koshuis is om vir die leerders 'n huis, weg van die huis af, te skep. Daar heers n lekker samehorigheid en gees in die koshuis.


DOELSTELLINGS

Om aan elke leerder die volle geleenthede te gee vir optimale verwerkliking van vermons en talente op alle opvoedkundige terreine waarop die koshuis hom mag begeef.

Om aan elke leerder die geleenthede te gee om hom/haar maksimaal voor te berei vir die volwasse lewe en n saak makende rol te speel.

Om aan elke leerder sekuriteit en geborgenheid te bied in die koshuis gemeenskap as n unieke individu met sy/haar besondere eienskappe en behoeftes.

Om leerders die beginsel aan te leer van: om vir mekaar om te gee en mekaar se belange op die hart te dra in n gees van samewerking en ondersteuning.

Om aan elke leerder n veilige omgewing daar te stel waar fisiese beserings so ver moontlik beperk word.
 

AKADEMIESE VORDERING

   

Akademiese vordering is uiters noodsaaklik vir koshuisgangers. 'n Ho akademiese standaard moet te alle tye gehandhaaf word.

Leerders wat nie aan 'n minimum standaard voldoen nie, kan in 'n studiesaal geplaas word om onder toesig van 'n verantwoordelike persoon te studeer.

Genoegsame studietyd word ingeruim vir koshuisgangers om akademies te vorder.
 

Koshuis-kuiers met Boudjies, akademie, charades, koffie en baie lag!!
Boudjies(n Biologie model van die menslike liggaam) was deel van n aand vol lag. Maar voor enige charades gespeel is of koffie gedrink word moes ons leer dat veiligheid altyd eerste kom. Boudjies het op pad koshuis toe n long verloor en min het ons besef dat die aand se pret, maar slegs begin het...

Verduidelik: Ma skryf matriek of Zulu on my stoep met net gebare of teken dit op n skryfbord. Lag-tot-jy-huil oomblikke en PRET het n nuwe naam gekry Huis Kosmos

   
   
   
   
 

Kliek hier vir meer inligting oor koshuis / skool en ander vorms
   
   

Ons koshuislewe kan net nie lekkerder as wat dit is, met Oom Gerlo en Tannie Mariska, wat vir ons sulke lekker kosmaak en so smaaklik voorberei nie. Baie dankie Oom Gerlo Janse van Rensburg en Tannie Mariska Janse Van Rensburg vir al jul moeite wat jul vir ons doen
   
   
   
   
   
 

 
 
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com