TOETSE
Gedurende die eerste drie kwartale word daar elke kwartaal ten minste een toets in elke vak geskryf. Toetse word op Dinsdae en Donderdae geskryf. Addisionele toetse word in klastyd geskryf en deur die vak onderwyser gereŽl.

EKSAMENS
Eksamens word gedurende Mei /Junie asook November geskryf. Matrieks skryf ook Rekordeksamen in September.

  1ste Kwartaal Toetsreeks 2019
 
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com