Die dorpie Morgenzon, is in 1912 gestig en in 1913 word 'n skool gestig met Mnr. N.P. van Blerk as waarnemende hoof. 11 Januarie 1921 word Mnr. N.H.K. Zerbst skoolhoof. Hy het 'n baie belangrike rol gespeel met die stigting van 'n latere Landbouskool.

Reeds in 1951 was daar vanaf Gr. 1 - Gr. 11, 264 leerders in die skool. Die skool staan bekend as Morgenzon IntermediŽre Goewerment Skool. Die skoolkomitee besluit om by die department aan te beveel dat die skool verklaar word tot 'n Landbouskool. Die eerste hoof van die HoŽveldse Landbou HoŽskool was Mnr. S. v/d Walt.

Met ingang van 1957 laat weet die departement dat die skool verhoog tot 'n volwaardige Landbouskool en dat die Laerskool as selfstandige skool verhuis na die ou skoolgeboue in die dorp. Mnr. M.M. Prinsloo was die eerste hoof van die Laerskool. 'n Nuwe skoolgebou word vir die Laerskool gebou en in 1972 in gebruik geneem. Mnr. J.J. Zwarts was die laaste skoolhoof van Laerskool Morgenzon ten tye van die kombinering van die Laerskool en die HoŽrskool.

Weens finansiŽle omstandighede en dalende leerder getalle het Laerskool Morgenzon en HoŽrskool HoŽveld weer in 1993 gekombineer onder leiding van die twee onderskeie hoofde Mnr. J.J. Zwarts(Laerskool) en Mnr. Koos Roodt(HoŽrskool).

Die eerste hoof van Gekombineerde Skool HoŽveld, tans bekend as Morgenzon Landbou Akademie (MLA) was Dr. F.W. Steenkamp. Mnr. W. Drinkwater het hom opgevolg en tans is Mnr. A.M. Wehmeyer, wat voorheen 'n onderwyser by MLA was, die Skoolhoof.

 
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com