MLA is ‘n Afrikaans medium skool wat oor die volle spektrum van sy aktiwiteite Christelike waardes en beskaafde norme handhaaf.

Hierdie lewens benadering moet uiteindelik ook deel uitmaak van die toerusting waarmee die leerders die węreld van volwassenheid sal aandurf.

Belangrike inligting aangaande die skool druk hier om meer te lees.

Akademie is ons hoogste prioriteit. Kwartaalliks word die top tien presteerders uit die Hoërskool sowel as die Laerskool aangewys.

MLA maak gebruik van 'n puntestelsel asook `n dissiplinęre stelsel, leerders word aan die einde van die jaar vergoed vir hulle volgehoue prestasie in die klas.

Klasontwrigting word onder geen omstandighede geduld nie.

Wat MLA uniek maak is die feit dat teorie prakties gedemonstreer en self gedoen kan word, met die landboupraktyke wat op die plaas toegepas word.

MLA bied aan leerders vier studierigtings waaruit gekies kan word, naamlik Akademies, Landbou, Tegnies & Gasvryheidstudies.

“LEEF MET ‘N POSITIEWE GESINDHEID, JY IS ‘N GEBORE WENNER!”Kliek hier om meer te sien >>>

 

   


 
7 Maart 2020: Jeugskou - Balfour
14 Maart 2020: SA Toutrek - Worcester / Wintersport H/S Loslootjie
15 Maart 2020: SA Toutrek - Worcester
   
 

 JAARPROGRAM 2020
 
 

TARIEWE 2020
BUSROETES 2020 >>>
 
 

AANSOEK OM TOELATING 2020
 

 

 
 
   
   
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com