MLA is ‘n Afrikaans medium skool wat oor die volle spektrum van sy aktiwiteite Christelike waardes en beskaafde norme handhaaf.

Hierdie lewens benadering moet uiteindelik ook deel uitmaak van die toerusting waarmee die leerders die węreld van volwassenheid sal aandurf.

Belangrike inligting aangaande die skool druk hier om meer te lees.

Akademie is ons hoogste prioriteit. Kwartaalliks word die top tien presteerders uit die Hoërskool sowel as die Laerskool aangewys.

MLA maak gebruik van 'n puntestelsel asook `n dissiplinęre stelsel, leerders word aan die einde van die jaar vergoed vir hulle volgehoue prestasie in die klas.

Klasontwrigting word onder geen omstandighede geduld nie.

Wat MLA uniek maak is die feit dat teorie prakties gedemonstreer en self gedoen kan word, met die landboupraktyke wat op die plaas toegepas word.

MLA bied aan leerders vier studierigtings waaruit gekies kan word, naamlik Akademies, Landbou, Tegnies & Gasvryheidstudies.

“LEEF MET ‘N POSITIEWE GESINDHEID, JY IS ‘N GEBORE WENNER!”Kliek hier om meer te sien >>>

 

   

 
30 September 2017 : Cross Country
1 Oktober 2017 : Nasionale Jeugskou begin
9 Oktober 2017 : Skole open
14 Oktober 2017 : Jukskei Bondedag

 

 


 

 
 

 JAARPROGRAM 2017
 
 BUSROETES 2017
TARIEWE 2017
 

 

AANSOEK OM TOELATING 2017
 


 

 
 
   
   
 
 
 
...
 
 
 
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com