ALFASKOU 2018

Die Alfaskou, 17 20 September 2018, wat in Parys plaasgevind het, is die tweede kompetisie van die aard waar die Alfa-landbouskool van die jaar aangewys was. Die spoggerige geleentheid het saam met Veeplaas se Alfaskou in Parys geval. In totaal het daar 11 landbouskole en skole met Landbou-studierigtings sover soos Tzaneen in die Noorde, Brits (Wagpos) in die Weste, Morgenzon in die Ooste en Reitz in die Suide deelgeneem. Alle skole moes reeds Maandag-oggend by die Dome in Parys aanmeld. Van meets af kon enige skouganger sien dat 2018 se landbouskool van die jaar kompetisie n harde en uitmergelende geleentheid sou word en ook vol verrassings sou wees. Tydens die voorbereidings vir die skooluitstallings was daar gemeet, gepas en gewerkskaf om seker te maak dat elkeen se skooluitstalling die beste en blywendste indruk kon maak op die beoordelaars.

Dinsdagoggend is daar begin met die jeugskoukompetisies in Grootvee- en Kleinveeklasse en was daar reeds strawwe kompetisie in die ring tussen die verskillende skole. Morgenzon Landbou Akademie het wel in daardie kompetisie wat onderskeidelik uit 20 skoumanne en vroue bestaan het met n tweede- en vierdeplek in elke klas geseevier. Voorwaar n voortreflike prestasie. Ander kompetisies waaraan deelgeneem was, was die Rasuitstalling waarin Morgenzon Landbou Akademie die Braford beesras en Vleismerino skaapras uitgestal het. Elke skool moes ook n Powerpoint voorlegging van 15 minute aan n paneel van beoordelaars voorl waarin die leerder van elke skool die geleentheid gekry het om sy skool en spesifiek die landboustudierigting van die skool voor te stel. Verder kon n skool ook punte insamel deur n statiese uitstalling waarin daar van n hoender, konyn of duif gebruik gemaak kon word.

Daar was ook n kennisafdeling waarin die Veeplaastydskrifte vanaf Januarie tot Augustus 2018 se relevante boerdery berigte as basis gebruik is. Verdere kompetisies waaraan skole individueel kon deelneem was o.a. n Slagos-groep van 4 diere, Morgenzon Landbou Akademie se osse het n gemiddelde uitslagpersentasie van 58,8% gehad en dit sonder Zilmax, Wolhantering, Junior Afslaerskompetisie en ook n Interras- kompetisie waarin alle rasse wat deel is van die Veeplaasprojek deelgeneem het. Daar was ook n landwye Kuilvoervoerkompetisie waarin Morgenzon Landbou Akademie uit die 74 deelnemers ingesluit was in die top 16 en ook dan aangewys is as die skool wat die beste Mieliekuilvoer in die land gemaak het.

Aan die einde van die week is al die punte van die ondeskeie kompetisies bymekaar getel om sodoende die landbouskool van die jaar te bepaal.

Die eer het Morgenzon Landbou Akademie te beurt geval en is ons dus aangewys as Landbouskool van die Jaar op n Galafunksie wat aangebied was op Donderdagaand, 20 September 2018. Morgenzon Landbou Akademie bedank die Hoof, Landbou-onderwysers en ouers wat betrokke was om hierdie een van spoggerigste geleenthede te maak vir 2018.

Morgenzon Landbou Akademie bedank ook Veeplaas vir die inisiatief om betrokke te raak by die Landboujeug maar meer spesifiek ook vir die betrokkendheid by ons Landbouskole. Dankie vir die platform wat julle vir ons by Alfaskou gee om Landbou-onderwys uit te stal en tot verdere hoogtes te neem. Dit is instansies soos u wat n geweldige bydrae lewer tot die uitbouing en vooruitgang van landbou in Suid-Afrika.

Landties ons is voorwaar trots op julle!


 


Agter: v.l.n.r. Mnr. Alex Wehmeyer(Skoolhoof), Jan-Hendrik Zwarts, Albert Loubser(Veeplaas), Gerty Mostert, Mnr. WJ Smith, Madelein Zeeman,
Jana Swart, Mnr. Ruan J van Vuuren, Andrico Booth,Ruhan Gouws
Voor: v.l.n.r. Heinrich Varkevisser(Trompie), Pierru Kruger, Ewoud Rossouw, Rikus Lombard

STANDERTON SKOU 2018

Tydens die Standerton skou het Morgenzon Landbou Akademie se leerders deelgeneem aan die SAVM se skou asook Jeugskou bekend gestel aan die mense. Die jeugskou met die skool se Braford stoet was voorbereiding vir die Alfa skou waar Morgenzon Landbou Akademie as die Alfa Landbouskool van die jaar aangewys is. Een van Morgenzon landbou Akademie se SAVM stoet ooie het n derde plek behaal in klas 11. Die leerders van die skool het ook opgtree as skou manne vir die Hoveld SAVM se lede. Baie dankie aan mnr. Johnny Hipkion vir die geleentheid en al die lede van die SAVM.

   
   

 

JEUGSKOU BY MORGENZON

By MLA het leerders die geleentheid om as deel van hul buitemuurse program, ook aan Jeugskou deel te neem. Vir die oningeligte: Wat is Jeugskou?

Jeugskou bestaan uit 4 afdelings naamlik kennis, was, voorbereiding en skouman. Punte wat in elke afdeling verkry word dra by tot n punt wat dan die algehele skouman aanwys in n dissipline. Die verskillende dissiplines waarin n leerder kan deelneem is: melkbeeste, vleis en dubbeldoel, vleisskape, wolskape, vleisbokke, veselbokke, melkbokke, varke, perde, kullinre kuns en suiwelbereiding. Vere en pels wat insluit konyne, pluimee (hoenders), wedvlugduiwe en sierduiwe.

Om tot die Provinsiale span deur te dring moet n leerder aan 3 Provinsiale skoue in n jaar deelneem. Ander vereistes is om 60% of meer in kennis afdeling te behaal.

Jeugskou word deur leerders geniet en bied vir die kind wat n intense liefde vir diere het, n geleentheid om met sy/haar dier n band te smee en om op n ander vlak met n dier te werk. Ook vir n kind wat nie sportief is en nie aktief by sport betrokke is nie, bied Jeugskou die geleentheid om steeds iets te doen en by individuele sowel as spanwerk betrokke te wees.


Nasionale Jeugskou kampioenskappe het plaasgevind 2 4 Oktober 2017 in Bathurst in die Oos-Kaap.

Morgenzon Landbou Akademie het 17 leerders gehad wat deelgeneem het. Baie geluk aan elke deelnemer wat Mpumalanga provinsie verteenwoordig het op die Nasionale kampioenskappe.
Baie geluk aan die leerders wat presteer het.

Skoumanskap:

2de Plek in Junior Konyne: Martoinette Rautenbach
5de Plek in Junior Konyne: Monique Ferreira
3de Plek in Junior Vleisbeeste: Gerty Mostert
5de Plek in Vleisbeeste: Syntyche van Niekerk
4de Plek in Senior Vleisbokke: Pierru Kruger
5de Plek in Senior Vleisbokke: Rikus Lombard

Algeheel:
4de Plek in Junior Vleisbeeste: Gerty Mostert
5de Plek in Junior Konyne: Martoinette Rautenbach
7de Plek in Junior Konyne: Monique Ferreira
4de Plek in Junior Vleisbeeste: Gerty Mostert
4de Plek in Senior Vleisbokke: Pierru Kruger
7de Plek in Senior Melkbeeste: Gaby Stonehouse
7de Plek in Senior Vleisbeeste: Syntyche van Niekerk

Groepsklasse:
5de plek in Junior Vleisbeeste: Gerty Mostert, Chante Snyman, Barend Nel
5de Plek in Senior Vleisbokke: Pierru Kruger, Rikus Lombard, Bianca Tolken (Balfour)
5de Plek in Senior Vleisskaap: Henco du Preez, Heinrich Varkevisser, Melandri Smit (Middelburg)
6de Plek in Senior Wolskape: Danie Swart, Arthur Montgomory, Johan Conradie
7de Plek in Senior Vleisbeeste: Syntyche van Niekerk, Kian Grobler, Jan-Hendrik Zwarts
 
     
   
   


MLA LEERDERS GEKIES VIR MPUMALANGA SPAN
Morgenzon Landbou Akademie spog net 24 keerders wat tot die Mpumalanga Nasionale Jeugskouspan verkies is.

Die Nasionale Jeugskou Kampioenskappe vind plaas vanaf 1 4 Oktober 2017 te Bathurst in die Oos-Kaap.

Kullinre kunste: Lisa J. van Vuuren Klara-Mari Botha
Vleisbokke: Monique Ferreira Martoinette Rautenbach
Wolskape: Johan Conradie Arthur Montgomery,Danie Swart Remardo Olwagen
Vleisskape: Heinrich Varkevisser Henco du Preez
Vleisbeeste: Gerty Mostert Chant Snyman,Barend Nel Jan-Hendrik Zwarts,Syntych van Niekerk Kian Grobler
Melbeeste: Gaby Stonehouse,Madelein Zeeman
Perde: Tilani Groenewald Dominique Peterson,Elizma Moolman

 
Jeugskou 2017
Ons baie trots op ons Jeugskou-leerders wat weer uitgeblink het te Middelburg Jeugskou. Baie sterkte met die voorbereiding vir jul Nas.
Jeugskou tydens Okt. vakansie.
Konyne Junior:3de Monique Ferreira
Vleisskape Senior: 2de Henco du Preez
3de Heinrich Varekevisser
Boerbok Senior: 1ste Pierru Kruger
Boerbok Senior: 1ste Pierru
3de Rickus Lombard

Kullinre Kunste Jnr: 1ste Liza J van Vuuren 2de Klara-Mari Botha Wolskape Jnr. 1ste Remardo Olwagen Wolskape Snr. 1ste Johan Conradie 2de Arthur Montgomery 3de Danie Swart Melkbeeste Jnr. 1ste Madelaine Zeeman Melkbeeste Sn r. 1ste Gaby Stonehouse Vleisbeeste Jnr. : 1ste Gerty Mostert 2de Chante Snyman 3de Barend Nel Vlerisbeeste Snr. 1ste Jan-Hendrik Zwarts 2de Syntych Van Niekerk 3de Arrie Mostert Perde Snr. 1Ste Tilanie Groenewald 2de Dominique Prinsloo 3de Elizma Yolandi Moolman

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Resepte Kulinre Kunste Nasionale Jeugskou Rels en Regulasies  

 

Angora Bokke Handleiding Handleiding Sierduiwe
Boerbok Handleiding Handleiding Suiwelbeeste
Handleiding Konyne Handleiding Suiwelprodukte
Handleiding Varke Handleiding Suiwelprodukte
Handleiding Kulinre Kunste Handleiding Vleisbeeste
Handleiding Melkbokke Handleiding Vleisskape
Handleiding Perde Handleiding Wedvlugduiwe
Handleiding Pluimvee 2013 Handleiding Wolskape 2013

 

 

 
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com