Kleinfontein

Op hierdie plaas word die intensiewe afdelings en akkerbou bedryf. Op die landerye word sowat 65ha mielies asook 75ha sojabone jaarliks verbou. Sowat 50 % van die mielies word vir eie gebruik aangewend terwyl al die sojabone verkoop word. Ruvoer word geproduseer op sowat 50ha oulandsgras wat hoofsaaklik aangewend word vir die melkery.

Die vee-afdelings op Kleinfontein sluit in skape en veldbeeste. Die Drakensbergers bestaan uit ’n 100 koei eenheid wat bestuur word as Gloorwin stoet. Daar word ook met die uitstaande diere geskou en bulle word ook vir verkoop aangebied. Leerders is direk betrokke by die bestuur van die kudde. Die skape is Grasveldmerino’s wat jaarliks geskeer word waarna daar wolskole aangebied word .

Die skaapkudde bestaan uit sowat 250 ooie en die leerders is ook hier betrokke by baie van die bestuursaspekte.

Die veeafdelings word baie gebruik vir die aanbied van kursusse ten einde die leerders in staat te stel om vaardighede aan te leer waarvoor hulle ook sertifikate ontvang.
 
   

 

 

 
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com