In 2005 begin ons met 'n klub en in daardie jaar kry 2 van ons lede nl: Olaf Münnich en Allen Münnich, Mpumalanga kleure.

In 2006 kry 5 van ons lede Mpumalanga kleure nl: Olaf Münnich, Allan Münnich, Pieter Steyn, Christiaan Coetzee en Stephan Lambrecht.

In 2007 maak ons klub weer so en Allen Münncih kry span en Corné en Tryphena van der Merwe (2 susters), C.J. du Toit, Albie Venter, Christiaan Coetzee en Stephan Lambrecht word in die B-span opgeneem.

In 2008 kry 6 van ons lede weer Mpumalanga kleure, nl: Allen Münnich, C.J. du Toit, Albie Venter, Jean Delport, Trypenha en Corné van der Merwe.

Ons klub het 'n verskeidenheid van aktiwiteite wat ons aanbied, naamlik: Kampe, uitstappies, lekker bymekaarkom geleenthede en opvoedkundige lesings.

Ons Landsdiens poog om gesonde, gebalanseerde jongmense die samelewing in te stuur deur die 4 liefdes van Landsdiens by hulle te kweek, naamlik:

Liefde vir jou SKEPPER, Liefde vir jou MEDEMENS, Liefde vir jou OMGEWING, en Liefde vir ARBEID.

Ons leuse: DADE EN NIE WOORDE NIE, spreek hiervan.
 

Landsdienskamp 27 Julie 2018

Die Hoërskool Landsdienskamp het plaasgevind van 27 Julie 2018 te Joy Unspeakable naby Pretoria. Twee van ons skool se Gr.8-leerders, Dominique Prinsloo en Zelry van Biljon, het die kamp bygewoon.

Al die leerders is in groepe verdeel. Hulle twee was in die pers groep.

Soggens is "aerobics" gedoen om leerders wakker en aan die gang te kry vir die dag. Daarna is bewuswording gedoen en saans is daar afgesluit met 'n paar landsdienliedjies en geeyde sang.

Die groepe het deur die dag afgewissel en aan die volgende aktiwiteite deelgeneem: "ek is", hengel, arbeid, roei en handvaardigheid, sport en spele.

   


 

FOTO'S
   
   
   
   
   

 
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com