Koedoe, Ribbok, Duiker seuns koshuis.

Die koshuislewe bied leerders die geleentheid om belangrike lewensvaardighede aan te leer.  Seuns- en dogterskoshuise is 'n redelike afstand van mekaar af. Seuns en dogters eet en leer afsonderlik.  Koshuise maak voorsiening vir leerders vanaf Gr.4 - 12.

Busse kry leerders Vrydae by koshuise en laai leerders weer Sondae by koshuise af.


Koshuisprefekte
 

Die skool beskik oor 4 seunskoshuise, nl. Ribbokke, Elande, Koedoes en Duikers. Elke koshuis huisves 60 leerders (3 leerders per kamer). Die Ribbokke en Elande koshuis is in die 3de kwartaal heeltemal oorgedoen en is nou 'n lus vir die oog.

Die Graad 8-leerders van 2014 gaan in die splinternuwe Ribbokke koshuis tuisgaan en die nuwe Graad 9 en 10-leerders in die Elande koshuis.

Leerders wat op die Top 10 akademie is, studeer almal in hul eie kamer en die res word in 'n ruim studiesaal geakkommodeer onder toesig van 'n diensdoenende onderwyser.

In hierdie Koshuis gemeenskap is n gedragskode noodsaaklik om die opvoedkundige doelstellings van die koshuis te bereik. Orde, dissipline en respektering van elke individu vorm die grondslag vir sukses en n gelukkige koshuis gemeenskap.

Christelike beginsels dien as grondslag vir die gedragskode. Volle geloofsvryheid word egter aan elke individu gewaarborg.

Hierdie gedragskode erken die volgende: Die Onderwyswette, die wet op Basiese Menseregte en die gedragskode vir personeel.

Ons uitgangspunt by die koshuis is om vir die leerders 'n huis, weg van die huis af, te skep. Daar heers n lekker samehorigheid en gees in die koshuis.


DOELSTELLINGS

Om aan elke leerder die volle geleenthede te gee vir optimale verwerkliking van vermons en talente op alle opvoedkundige terreine waarop die koshuis hom mag begeef.

Om aan elke leerder die geleenthede te gee om hom/haar maksimaal voor te berei vir die volwasse lewe en n saak makende rol te speel.

Om aan elke leerder sekuriteit en geborgenheid te bied in die koshuis gemeenskap as n unieke individu met sy/haar besondere eienskappe en behoeftes.

Om leerders die beginsel aan te leer van: om vir mekaar om te gee en mekaar se belange op die hart te dra in n gees van samewerking en ondersteuning.

Om aan elke leerder n veilige omgewing daar te stel waar fisiese beserings so ver moontlik beperk word.
 

AKADEMIESE VORDERING

   

Akademiese vordering is uiters noodsaaklik vir koshuisgangers. 'n Ho akademiese standaard moet te alle tye gehandhaaf word.

Leerders wat nie aan 'n minimum standaard voldoen nie, kan in 'n studiesaal geplaas word om onder toesig van 'n verantwoordelike persoon te studeer.

Genoegsame studietyd word ingeruim vir koshuisgangers om akademies te vorder.
 

Kliek hier vir meer inligting oor koshuis / skool en ander vorms

Ons koshuislewe kan net nie lekkerder as wat dit is, met Oom Gerlo en Tannie Mariska, wat vir ons sulke lekker kosmaak en so smaaklik voorberei nie. Baie dankie Oom Gerlo Janse van Rensburg en Tannie Mariska Janse Van Rensburg vir al jul moeite wat jul vir ons doen
   
   
   
   
   

 
 
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com