Na baie jare is daar weer in 2013 met Tennis as sport begin. Die herstel en opknapping van die tennisbane, na jare se onbruik, is in die beplanning vir die toekoms.

Tennis as sport is ʼn uitstekende instrument vir ʼn kind se sosiale, emosionele en liggaamlike ontwikkeling. Beide fyn- en grof-motoriese vaardighede, hand-oog-voet-ko÷rdinasie en balans word ontwikkel en verfyn. Tennis word as beide individuele- en spansport beoefen en maak daarom voorsiening vir kinders met wyd uiteenlopende persoonlikhede. Baie spelers beoefen die sport steeds in hul sestigs en sewentigs en dit maak Tennis ʼn geskikte sport vir lewenslange deelname en fiksheid.

Mnr. George Jansen van Vuuren is in beheer van die Tennis en verskaf afrigting aan alle belangstellende leerders. Tans is daar twee beginnersgroepe, ʼn Laerskoolgroep en ʼn Grondslagfasegroep. Leerders wat reeds kan speel word ook geakkommodeer met afrigting en speeltye.

In die toekoms gaan daar verseker weer ingeskryf word vir die Tennisligas om ons spelers beter toe te rus vir die sport. ʼn Tennis kliniek wat deur buiteafrigters bedryf word is ook in die toekomsbeplanning.
 

 
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com