Akademie is ons hoogste prioriteit. Kwartaalliks word die top tien presteerders uit die HoŽrskool sowel as die Laerskool aangewys.

MLA maak gebruik van 'n puntestelsel asook `n dissiplinÍre stelsel, leerders word aan die einde van die jaar vergoed vir hulle volgehoue prestasie in die klas. Klasontwrigting word onder geen omstandighede geduld nie.

Wat MLA uniek maak is die feit dat teorie prakties gedemonstreer en self gedoen kan word, met die landboupraktyke wat toegepas word op die plase.

MLA bied aan leerders vier studierigtings waaruit gekies kan word, naamlik Akademies, Landbou, Tegnies & Gasvryheidstudies.

Elke jaar tydens September word 'n sport en akademiese prysuitdelingsfunskie gehou om erkenning te verleen aan ons presteerders.


 


Top Tien presteerders in elke graad word aangewys na aanleiding van die volgende kriteria en leerders moet 'n minimum persentasie behaal om in aanmerking te kom.

Gr. 4 Ė 9, 80%  |  Gr. 10-12, 75%


 

 

 
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com