Akademie is ons hoogste prioriteit. Kwartaalliks word die top tien presteerders uit die Hoërskool sowel as die Laerskool aangewys.

MLA maak gebruik van 'n puntestelsel asook `n dissiplinêre stelsel, leerders word aan die einde van die jaar vergoed vir hulle volgehoue prestasie in die klas. Klasontwrigting word onder geen omstandighede geduld nie.

Wat MLA uniek maak is die feit dat teorie prakties gedemonstreer en self gedoen kan word, met die landboupraktyke wat toegepas word op die plase.

MLA bied aan leerders vier studierigtings waaruit gekies kan word, naamlik Akademies, Landbou, Tegnies & Gasvryheidstudies.

Elke jaar tydens September word 'n sport en akademiese prysuitdelingsfunskie gehou om erkenning te verleen aan ons presteerders.


 


Top Tien presteerders in elke graad word aangewys na aanleiding van die volgende kriteria en leerders moet 'n minimum persentasie behaal om in aanmerking te kom.

Gr. 4 – 9, 80%  |  Gr. 10-12, 75%

 
Jan-Hendrik Zwarts
Beste Gr. 8&9 leerder Akademie
 Lindi Prinsloo
Uitmuntende prestasie op Sportgebied
Luanco Stans
Uitmuntende Sportgebied
     
Morgan Mostert
Dux-Leerder in Gr. 12
Xander Wehmeyer(Gr.12)
Hoërskool Ambassadeur
Xander Wehmeyer
Beste Akademiese- sowel as Sportprestasie
     
Zané du Plessis
Sport en Akademie Laerskool dogter
Ulrich Venter Alsydigste seun op sportgebied Chantel Oosthuizen
Laerskool Dux Leerder
     
CR van Dijk
Sport en Kutuur Laerskool seun
Etienne van Eeden
Laerskool Ambassadeur
Liza J. v Vuuren
Sport dogter in die Laerskool.
     
 
LJ Nel
Sportseun in die Laerskool
Zané du Plessis en Success Scheepers
Sport en Kultuur Laerskool dogters
 

 

 
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com