Akademie is ons hoogste prioriteit. Kwartaalliks word die top tien presteerders uit die Hoërskool sowel as die Laerskool aangewys.

MLA maak gebruik van 'n puntestelsel asook `n dissiplinêre stelsel, leerders word aan die einde van die jaar vergoed vir hulle volgehoue prestasie in die klas. Klasontwrigting word onder geen omstandighede geduld nie.

Wat MLA uniek maak is die feit dat teorie prakties gedemonstreer en self gedoen kan word, met die landboupraktyke wat toegepas word op die plase.

MLA bied aan leerders vier studierigtings waaruit gekies kan word, naamlik Akademies, Landbou, Tegnies & Gasvryheidstudies.

Elke jaar tydens September word 'n sport en akademiese prysuitdelingsfunskie gehou om erkenning te verleen aan ons presteerders.


 


Top Tien presteerders in elke graad word aangewys na aanleiding van die volgende kriteria en leerders moet 'n minimum persentasie behaal om in aanmerking te kom.

Gr. 4 – 9, 80%  |  Gr. 10-12, 75%


Morgan Mostert is onder die TOP 10 in Admaths(Gr.11) in Suid-Afrika. Admaths is 'n ekstra vak en nie 'n ekstra klas in skoolwiskunde nie.
Die oogpunt van die vak is om 'n leerder wat reeds uitblink in Wiskunde, addisioneel tot die skoolsillabus te stimuleer en te verryk. Admaths is die enigste matriekvlak gevorderde Wiskunde sertifikaat in Suid-Afrika wat deur die IEB akkreditasie geniet. Finale eksamens word deur UMALUSI gekontroleer.

Baie geluk Morgan ons is baie trots op jou.

 
v.l.n.r. Agter: Marleen van Eeden, Morgan Mostert, Pierru Kruger, Arrie Mostert,
v.l.n.r. Middel: Marné Claassen, Hazelle Bosman, Luanco Stans, Lariza Nel
v.l.n.r. Voor: Alze-Mari Wehmeyer, Xander Wehmeyer, Me. Power, Jan-Hendrik Zwarts, Tilanie Groenewald
v.l.n.r. Agter: Chantel Oosthuizen, Etienne van Eeden, Marie Zwarts, Monique Ferreira, Nondumiso Gama
v.l.n.r. Middel: Nondumiso Hlatshayo, Nelius Barnard, Henru Lombard, Mekaela Engelbrecht, Dinise Swart, Success Scheepers
v.l.n.r. Voor: Martoinette Rautenbach, Zané du Plessis, Me. Alta Kleyn, Elizmari Greyling, Klara Mari Botha
   

 

 
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com