Gedurende die skool vakansie het die hoerskool Netbal meisies die voorreg gehad om die Netbal Clinic by te woon in Sun City wat aangebied was deur Dorette Bardenhorst (Protea Netbal Afrigter). Die meisies het ongelooflik baie geleer en sien uit na die seisoen wat voorle.