Fotoklub

 Elke Woensdagaand 18:00-19:00 vergader MLA se Fotografieklub.  Foto’s word bespreek en interessanthede word gedeel.

Me. Eksteen en Mnr. Iwan Timmerman hanteer die klub.