MLA is n Afrikaans medium skool wat oor die volle spektrum van sy aktiwiteite Christelike waardes en beskaafde norme handhaaf.

Hierdie lewens benadering moet uiteindelik ook deel uitmaak van die toerusting waarmee die leerders die wreld van volwassenheid sal aandurf.

Belangrike inligting aangaande die skool druk hier om meer te lees.

Akademie is ons hoogste prioriteit. Kwartaalliks word die top tien presteerders uit die Horskool sowel as die Laerskool aangewys.

MLA maak gebruik van 'n puntestelsel asook `n dissiplinre stelsel, leerders word aan die einde van die jaar vergoed vir hulle volgehoue prestasie in die klas.

Klasontwrigting word onder geen omstandighede geduld nie.

Wat MLA uniek maak is die feit dat teorie prakties gedemonstreer en self gedoen kan word, met die landboupraktyke wat op die plaas toegepas word.

MLA bied aan leerders vier studierigtings waaruit gekies kan word, naamlik Akademies, Landbou, Tegnies & Gasvryheidstudies.

LEEF MET N POSITIEWE GESINDHEID, JY IS N GEBORE WENNER!Kliek hier om meer te sien >>>

 

   
 
Die dag toe ons die projek aan gepak is het Jeanine 'n mik punt gestel van 100 bokse waar almal ges het is jy seker julle gaan daar by uit kom. Hiermee wil ons al die Landties en gemeenskap hartlik bedank waar ons 298 bokse by mekaar kon maak. Dankie aan die volgende VLR 2020 met hul VLR- Voogde ( Juf. Judy Power en Mnr. Pierre Venter), Tannie Whitey van Eeden, Tannie Karin Greylingen en Juf.Jeanine van Aarde wat die inisiatief en leiding geneem het

 

MLA Bekroon as sport skool van die jaar

Op Sondag, 28 Julie was daar n groot Gala aand gehou by Emnotweni Arena in Nelspruit vir die Sport Skool van die jaar toekening. Daar was baie mense wat die aand bygewoon het en almal was baie netjies geklee. Daar was 1894 skole wat genooi was vir die gala funksie. Om genooi te word vir die funksie moet jou skool met sy sport asook sy sportsterre baie goed presteer in verskeie sport afdelings. Tydens die funksie is Morgenzon Landbou Akademie gekroon as die sort skool van die jaar. So n toekenning is vir die skool n groot eer en voorreg veral omdat ons geklassifiseer word as n klein skool met klein getal leerders. Om so n prestasie te ontvang moet elke leerder sy kant bring tydens oefening asook in n wedstryd. Elke Landtie en sy of haar ouer kan baie trots wees op die skool om met die groot prestasie weg te stap. Baie geluk Landties.

Op die foto verskyn die Hoof, Mnr Alex Wehmeyer tydens die ontvangs van die prys vir Sportskool van die jaar.


 

ALFASKOU 2018

Die Alfaskou, 17 20 September 2018, wat in Parys plaasgevind het, is die tweede kompetisie van die aard waar die Alfa-landbouskool van die jaar aangewys was. Die spoggerige geleentheid het saam met Veeplaas se Alfaskou in Parys geval. In totaal het daar 11 landbouskole en skole met Landbou-studierigtings sover soos Tzaneen in die Noorde, Brits (Wagpos) in die Weste, Morgenzon in die Ooste en Reitz in die Suide deelgeneem. Alle skole moes reeds Maandag-oggend by die Dome in Parys aanmeld. Van meets af kon enige skouganger sien dat 2018 se landbouskool van die jaar kompetisie n harde en uitmergelende geleentheid sou word en ook vol verrassings sou wees. Tydens die voorbereidings vir die skooluitstallings was daar gemeet, gepas en gewerkskaf om seker te maak dat elkeen se skooluitstalling die beste en blywendste indruk kon maak op die beoordelaars.

Dinsdagoggend is daar begin met die jeugskoukompetisies in Grootvee- en Kleinveeklasse en was daar reeds strawwe kompetisie in die ring tussen die verskillende skole. Morgenzon Landbou Akademie het wel in daardie kompetisie wat onderskeidelik uit 20 skoumanne en vroue bestaan het met n tweede- en vierdeplek in elke klas geseevier. Voorwaar n voortreflike prestasie. Ander kompetisies waaraan deelgeneem was, was die Rasuitstalling waarin Morgenzon Landbou Akademie die Braford beesras en Vleismerino skaapras uitgestal het. Elke skool moes ook n Powerpoint voorlegging van 15 minute aan n paneel van beoordelaars voorl waarin die leerder van elke skool die geleentheid gekry het om sy skool en spesifiek die landboustudierigting van die skool voor te stel. Verder kon n skool ook punte insamel deur n statiese uitstalling waarin daar van n hoender, konyn of duif gebruik gemaak kon word.

Daar was ook n kennisafdeling waarin die Veeplaastydskrifte vanaf Januarie tot Augustus 2018 se relevante boerdery berigte as basis gebruik is. Verdere kompetisies waaraan skole individueel kon deelneem was o.a. n Slagos-groep van 4 diere, Morgenzon Landbou Akademie se osse het n gemiddelde uitslagpersentasie van 58,8% gehad en dit sonder Zilmax, Wolhantering, Junior Afslaerskompetisie en ook n Interras- kompetisie waarin alle rasse wat deel is van die Veeplaasprojek deelgeneem het. Daar was ook n landwye Kuilvoervoerkompetisie waarin Morgenzon Landbou Akademie uit die 74 deelnemers ingesluit was in die top 16 en ook dan aangewys is as die skool wat die beste Mieliekuilvoer in die land gemaak het.

Aan die einde van die week is al die punte van die ondeskeie kompetisies bymekaar getel om sodoende die landbouskool van die jaar te bepaal.

Die eer het Morgenzon Landbou Akademie te beurt geval en is ons dus aangewys as Landbouskool van die Jaar op n Galafunksie wat aangebied was op Donderdagaand, 20 September 2018. Morgenzon Landbou Akademie bedank die Hoof, Landbou-onderwysers en ouers wat betrokke was om hierdie een van spoggerigste geleenthede te maak vir 2018.

Morgenzon Landbou Akademie bedank ook Veeplaas vir die inisiatief om betrokke te raak by die Landboujeug maar meer spesifiek ook vir die betrokkendheid by ons Landbouskole. Dankie vir die platform wat julle vir ons by Alfaskou gee om Landbou-onderwys uit te stal en tot verdere hoogtes te neem. Dit is instansies soos u wat n geweldige bydrae lewer tot die uitbouing en vooruitgang van landbou in Suid-Afrika.

Landties ons is voorwaar trots op julle!


 


Agter: v.l.n.r. Mnr. Alex Wehmeyer(Skoolhoof), Jan-Hendrik Zwarts, Albert Loubser(Veeplaas), Gerty Mostert, Mnr. WJ Smith, Madelein Zeeman,
Jana Swart, Mnr. Ruan J van Vuuren, Andrico Booth,Ruhan Gouws
Voor: v.l.n.r. Heinrich Varkevisser(Trompie), Pierru Kruger, Ewoud Rossouw, Rikus Lombard

  
31 Oktober 2019: Eksamen begin
4 Desember 2019: Skole sluit leerders
   
 

 JAARPROGRAM 2019
 
 

TARIEWE 2020
BUSROETES 2020 >>>
 
 

AANSOEK OM TOELATING 2020
 

 

 
 
   
   
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com