Algemeen

MLA is ‘n Afrikaans medium skool wat oor die volle spektrum van sy aktiwiteite Christelike waardes en beskaafde norme handhaaf. Hierdie lewens benadering moet uiteindelik ook deel uitmaak van die toerusting waarmee die leerders die wêreld van volwassenheid sal aandurf. Belangrike inligting aangaande die skool druk hier om meer te lees.
  
Akademie is ons hoogste prioriteit. Kwartaalliks word die top tien presteerders uit die Hoërskool sowel as die Laerskool aangewys.

MLA maak gebruik van ‘n puntestelsel asook `n dissiplinêre stelsel, leerders word aan die einde van die jaar vergoed vir hulle volgehoue prestasie in die klas.

Klasontwrigting word onder geen omstandighede geduld nie.

Wat MLA uniek maak is die feit dat teorie prakties gedemonstreer en self gedoen kan word, met die landboupraktyke wat op die plaas toegepas word.

MLA bied aan leerders vier studierigtings waaruit gekies kan word, naamlik Akademies, Landbou, Tegnies & Gasvryheidstudies.
 
Sportaktiwiteite by MLA se Laerskool afdeling is daargestel vir die ontwikkeling van ‘n gesonde gees en ‘n gebalanseerde lewe by ons leerders.

Die optrede en die afrigting deur die personeel (afrigters) moet deurentyd opvoedkundig verantwoordbaar wees.

Die mikpunt is om aan elke leerder in die skool die geleentheid te gee om individueel en in spanverband te kan deelneem.

“Ware sportmangees is as ‘n deelnemer van die sportvelde afloop”, en mens kan nie sien of hul gewen of verloor het nie, want hulle is steeds trots, gewen of verloor.