Graad 8 Pitte

Graad 8’s of PITTE by MLA woon jaarliks ‘n Pittekamp by. Tydens die eerste twee dae van die nuwe jaar is dit ‘n gulde geleentheid vir die Gr 8’s om mekaar, die leiers en hul Graadvoogde te ontmoet en tydens die spanbousessies mekaar ook te leer ken. Tyd vir stil sit is daar nie, en wanneer daar nie gespeel of meegeding word nie, word daar hard geleer aan die Skoollied, Eed van Trou en Pittelied. Pitte word in groepe verdeel en het elke groep sy eie vlag, kreet en kentekens. Elke nuwe Pit ontvang ‘n Pitte Hemp, ‘n Paspoort om die opwindende reis na Ware Landtieskap te vergemaklik, en ‘n naambord om vinniger lid van die Landtiefamilie te word.  Hegte vriendskape word gevorm en funksioneer die Pitte as ‘n span saam met hul leiers. Die hoogtepunt van al hierdie aktiwiteite is die bemestingsproses in die vorm van ‘n tradisionele Misbad en die Pittekonsert waar die Pitte aan die einde van die program hul skoolbaadjies ontvang as trotse ware Landties.