Geskiedenis

Die dorpie Morgenzon, is in 1912 gestig en in 1913 word ‘n skool gestig met Mnr. N.P. van Blerk as waarnemende hoof. 11 Januarie 1921 word Mnr. N.H.K. Zerbst skoolhoof. Hy het ‘n baie belangrike rol gespeel met die stigting van ‘n latere Landbouskool.

Reeds in 1951 was daar vanaf Gr. 1 – Gr. 11, 264 leerders in die skool. Die skool staan bekend as Morgenzon Intermediëre Goewerment Skool. Die skoolkomitee besluit om by die department aan te beveel dat die skool verklaar word tot ‘n Landbouskool. Die eerste hoof van die Hoëveldse Landbou Hoëskool was Mnr. S. v/d Walt.

Met ingang van 1957 laat weet die departement dat die skool verhoog tot ‘n volwaardige Landbouskool en dat die Laerskool as selfstandige skool verhuis na die ou skoolgeboue in die dorp. Mnr. M.M. Prinsloo was die eerste hoof van die Laerskool. ‘n Nuwe skoolgebou word vir die Laerskool gebou en in 1972 in gebruik geneem. Mnr. J.J. Zwarts was die laaste skoolhoof van Laerskool Morgenzon ten tye van die kombinering van die Laerskool en die Hoërskool.

Weens finansiële omstandighede en dalende leerder getalle het Laerskool Morgenzon en Hoërskool Hoëveld weer in 1993 gekombineer onder leiding van die twee onderskeie hoofde Mnr. J.J. Zwarts(Laerskool) en Mnr. Koos Roodt(Hoërskool).

Die eerste hoof van Gekombineerde Skool Hoëveld, tans bekend as Morgenzon Landbou Akademie (MLA) was Dr. F.W. Steenkamp. Mnr. W. Drinkwater het hom opgevolg en tans is Mnr. A.M. Wehmeyer, wat voorheen ‘n onderwyser by MLA was, die Skoolhoof.

Mnr. W.L. Drinkwater
2007-2011
Dr. FW Steenkamp
1993-2005
Mnr. J.J Roodt
1985-1993
Mnr. P. Lotz
1982-1984
Mnr. J.J.O. Meyer
1979-1982
Mnr. L.R. Botha
1961-1978
Dr. C. vd Walt
1956-1960
Mnr. R.H.K. Zerbst
1921-1956