Kultuur Algemene Inligting

By MLA kry leerders die geleentheid om aan ‘n verskeidenheid kultuur aktiwiteite deel te neem. Van Maandag tot Donderdag word tyd gewei aan Revue, Redenaars, Jeugskou, CSV, Landsdiens en Fotografie klub. Nie net word daar hard geoefen nie maar neem leerders deel aan Jeugskoue, Landsdiens Streekskampe, Inter-skole Redenaars kompetisies, ATKV Redenaars, Radikaal Redenaars en Kunswedstryde. Hierdie aktiwiteite word op ‘n daaglikse beoefen om te verseker dat ons leerders in totaliteit ontwikkel word.