Skool/Koshuis Tariewe

R500 ADMIN FOOI PER KIND PER JAAR MET INSKRYWING

(APARTE INBETALING OP SKOOLFONDSREKENING MET KIND SE NAAM , GR , ADMIN )

2022 SKOOL TARIEWE

H/S kind:  R20 350 P/J

  • 1ste paaiement van R1850 met inskrywing, daarna nog
  • 10 maandpaaiemente van R1850 (betaalbaar voor 1ste van elke maand), dus 11 maande per jaar 


L/S kind:   R19 250 P/J
1ste paaiement van R1750 met inskrywing, daarna nog
10 maandpaaiemente van R1750 (betaalbaar voor 1ste van elke maand), dus 11 maande per jaar 


GR R kind:   R 14 850 P/J

  • 1ste paaiement van R1350 met inskrywing, daarna nog
    10 maandpaaiemente van R1350 (betaalbaar voor 1ste van elke maand), dus 11 maande per jaar 


2022 KOSHUIS TARIEWE
PER LEERDER R35 200P/J

1ste paaiement van R3200 met inskrywing, daarna nog

10 maandpaaiemente van R3200 (betaalbaar voor 1ste van elke maand),  dus 11 maande per jaar 

Bankbesonderhede:

Bus / Skoolklere / Gastehuis
Bank: Eerste Nasionale Bank
Rekening naam: Grootfontein Trust
Takkode: 270644
Rekening nommer: 62026719411
Verwysing: Van en Naam van Kind
Faksnommer: 086 672 4112
Epos Adres: landties@mweb.co.za

Skoolfonds
Bank: Eerste Nasionale Bank
Rekening naam: Morgenzon Landbou Akademie
Takkode: 270644
Rekening nommer: 62026568074
Verwysing: Van en Naam van Kind
Faksnommer: 086 672 4112
Epos Adres: mlafinansies@mweb.co.za

Koshuis
Bank: Eerste Nasionale Bank
Rekening naam: Morgenzon Landbou Akademie
Takkode:270644
Rekening nommer: 62501122113
Verwysing: Van en Naam van Kind
Faksnommer: 086 672 4112
Epos Adres: mlafinansies@mweb.co.za