Landbou

Drie Landbouvakke word aangebied naamlik: 

  • Landbouwetenskappe,
  • Landboubestuurspraktyk en
  • Landboutegnologie.


Landbouwetenskappe
is ‘n studie van die verwantskap tussen grond , plante en diere in die produksie en prosessering van  voedsel, vessel en brandstof en ander landboukommoditeite wat ‘n ekonomiese , estetiese en kulturele waarde het.

Landboubestuurspraktyk is die studie en toepassing van produksie,ekonomiese en bestuur-beginsels wat in die verbouing, transformasie en bemarking van voedsel en ander landbouprodukte gebruik word. Hierdie  beginsel word gebruik om waarde tot landbouprodukte van hoë gehalte te voeg sodat hierdie produkte ekonomiese ,estetiese , sosiale en kulturele waarde het.

Landboutegnologie fokus op tegnologie wat in landbou gebruik word. Dit dek die kennis hoe prosesse, gereedskap, toerusting, strukture en vaardighede deur boere benut word,om landbougrond te bewerk en voedsel en produkte te produseer deur van verskeie produksieprosesse en die handhawing en onderhouding van kwaliteit lewens-standaarde en die uitbouing van ekonomiese en goeie kulturele waardes gebruik te maak.

Die doelwitte wat nagestreef word is onder andere om

  • ‘n bewustheid te kweek van die bestuur en versorging van die omgewing en natuurlike hulpbronne deur die toepassing van wetenskap en verwante tegnologie;
  • meganismes vir probleemoplossing binne die konteks van landbouproduksie

 te ontwikkel;

  • bewus te word van die maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling van die samelewing as geheel deur  persoonlike ontwikkeling in kommersiële- en bestaansboerdery ondernemings;
  • ingeligte en verantwoordelike burgers in die vervaardiging van landbouprodukte en masjienerie te word, wat vir die omgewing omgee en kwessies van sosiale geregtigheid aanspreek; en
  • bewus word van inheemse landboukennis en –praktyke deur landbouwetenskappe binne die historiese en sosiale konteks te verstaan.


Landboupraktyk

Landbou-prakties is verpligtend vir leerders met Landbou-bestuurspraktyk en Landboutegnologie as vak. Dit vind tans op Maandae en Donderdae vanaf 14:15 tot 16:00 plaas. 

Landboubestuurspraktyk

Die plaas is die verlengstuk van die klas waar leerders met bestuurspraktyke in aanraking kom. Hier moet die leerder vaardighede aanleer asook om gereedskap te gebruik en om              leierskap en verantwoordelikheid te leer. Dit vorm deel van die leerder se PAT waarvoor hy/sy op die plaas geassesseer word.

 Landboutegnologie

Hierdie tyd word aangewend om aan die PAT projek te werk.  Leerders werk dan in die werkswinkel en voltooi hul PAT projek

 

 

Een van die unieke dinge van MLA is die praktiese kennis wat die leerlinge opdoen. Hier is die nuwe Gr.8’s se eerste kennismaking met Landbouprakties op die plaas.