Beheerliggaam

As die bestuur van Morgenzon Landbou Akademie (MLA) wil ons elkeen van u as ouers, leerders, voornemende leerders en hul ouers, belangstellendes, of terloopse nuuskierige webwerf besoekers verwelkom by ons tuiste op die Internet.  U belangstelling word waardeer.

Ons as skool glo daarin dat leerders in totaliteit ontwikkel moet word.  Ons ontwikkel die talent wat reeds daar is deur kwaliteit opvoeding en blootstelling aan unieke geleenthede. 

MLA onderneem om:

 • Ons Christelike waardes uit te leef deur die voorbeeld wat gestel word
 • Hulpbronne tot ons beskikking effektief aan te wend
 • Die beste moontlike onderrig aan u kind te bied op Akademiese gebied
 • ‘n Wye verskeidenheid aktiwiteite te bied op Sport & Kultuur gebied om in elke individu se behoeftes te voorsien
 • Unieke geleenthede te bied soos wat die geleentheid hom voordoen


Hoekom moet u MLA as ‘n opsie oorweeg?

 • By ons is u as ouer se kosbaarste besitting nie net ‘n nommer nie – elke leerder is vir ons ewe belangrik
 • Ons is bevoorreg om met kleiner klaskamers individuele aandag aan elke leerder te bied
 • Wye verskeidenheid vakkeuses in 4 beroepsrigtings nl: Akademie, Gasvryheid, Landbou en Tegnies met toegewyde, spesialis onderwysers op elke gebied
 • Ons berei elke leerder voor vir die professionele wêreld wat ná matriek op hom/haar wag
 • Ons lê klem daarop om die leerder wat hard werk te beloon – “fokus op die positiewe eerder as die negatiewe”
 • Ons seuns- en meisieskoshuise geniet elke dag eersteklas etes
 • Hulle is bevoorreg om skool te gaan en groot te word in ‘n rustige, plattelandse, plaas atmosfeer waar hulle nog kaalvoet kan speel, in die plaasdam swem, kleilat gooi of sommer net “kind” kan wees
 • Leerlinge het die unieke geleentheid om deel te wees ons skool se eie boerdery met alle betrokke aktiwiteite


Op ons 2 plase kan jy praktiese ervaring kry in ‘n groot hoeveelheid boerdery aktiwiteite, soos bv:

 • Saaiery (mielies & sojabone)
 • Melkery en verwerking van suiwelprodukte
 • Bees- en Skaapboerdery (stoet & kommersieël)
 • Braaikuikenboerdery met die nuutste geïsoleerde hokke
 • Die voordeel van erkende kursusse in wolklas, bees- en perde beoordeling en kunsmatige inseminasie


Op sport- en kultuurgebied bied ons onder andere die volgende geleenthede:

 • Atletiek, rugby, netbal, hokkie, visvang, fietsry, gholf, toutrek, perdry (perdespring & dresseer), jukskei, ens.
 • Jeugskou kompetisies (Groot-, klein- en pluimvee, suiwel en kullinêre afdelings)
 • CSV het weeklikse byeenkomste en daar word ook kampe gereël
 • MLA het ‘n baie groot, aktiewe Landsdiensklub wat weekliks bymekaar kom en leerders gaan jaarliks op skool-, streeks- en selfs nasionale kampe
 • Die Tegniese leerders bou in hulle vrye tyd engins op waarmee hulle aan landwye engen restourasie kompetisies deelneem en baie goed vaar
 • Verskeie jaarlikse toere by sekere sportsoorte (plaaslik, sowel as buitelands)
 • Fotografie klub, Koor, Redenaars, Revue, Fliek aande, en vele meer


Ons bied regtig meer juis in die poging om elke leerder die geleentheid te gee om iewers betrokke te wees, hetsy dit op sport of kultuur gebied is.  Dit is hier waar jou kind Christelike waardes en plattelandse kultuur ten vol sal ervaar en kan uitleef.